Velkommen til Torvsletta borettslags websiderTorvsletta Borettslag er ett av seks borettslag på Kattem ca. 10 kilometer sør for Trondheim. 
Dagligvarebutikker, skoler, barnehager og Heimdal sentrum med flere servicetilbud er i gangavstand fra det ny-rehabiliterte borettslaget som består av 19 bygg med tilsammen 204 boenheter i rekkehus, svalganghus og lavblokker. 
   

Torvsletta Borettslag

Rypevegen 30
7082 Kattem
905 39 099

torvsletta@styrepost.no

Siste nytt

Styret minner om at det ikke lengre er tillatt å kaste rask/søppel i svartsekker i utplassert kontainer. Alle sekker som benyttes skal være gjennomsiktige. Styret anmoder om at dette overholdes.

----

På grunn av Covid-19, Korona-viruset, vil det inntil videre ikke være mulig å leie fellesrommet. Dette er i tråd med råd fra Helsedirektoratet (lenke)

----

Siden det nå opprettes ladepunkter på alle garasjeplassene i nær fremtid, skal dette anlegget benyttes for lading av elbil fremover. Beboere bes benytte mulighetene som ligger i felles ladeanlegg i garasjene. Bestillingsskjema for elbillader ligger på informasjonssiden og benyttes fra og med ferdigstillelse av anlegget..

----

Borettslagsstyret har innført ny, sikret løsning for e-posthenvendelser. Ny e-postadresse er torvsletta@styrepost.no

----

Oversikt over tidspunkt for utplassering av avfallscontainer ligger nå på informasjonssidene.

----

Det er nå innført privatrettslig parkering i borettslaget. For å unngå bøter til beboere og gjester, må beboere selv administrere parkeringstillatelser på https://smartoblat.trondheimparkering.no/

----

Det ble på generalforsamling vedtatt nye ordensregler for borettslaget. Disse ligger tilgjengelig på nettsidene.

Vaktmestertjenester

Servicesentralen Kattem Ust
Uståsen 4
7082 KATTEM
72 59 42 60

Web: www.kattemust.no

Åpentider:
Mandag - Fredag 
07:00 - 15:00 
Lunsj (stengt) 11:30 - 12:00