Velkommen til Torvsletta borettslags websiderTorvsletta Borettslag er ett av seks borettslag på Kattem ca. 10 kilometer sør for Trondheim. 
Dagligvarebutikker, skoler, barnehager og Heimdal sentrum med flere servicetilbud er i gangavstand fra det ny-rehabiliterte borettslaget som består av 19 bygg med tilsammen 204 boenheter i rekkehus, svalganghus og lavblokker. 
   

Torvsletta Borettslag

Rypevegen 30
7082 Kattem
905 39 099

torvsletta@styrepost.no


Siste nytt
---20.05.2020---
Dugnad fellesareal ute
Tirsdag 02.06.2020 mellom klokken 17:00 og 20:00 vil det finnes raker og sekker til avfall på vaskerommene. Grunnet Koronasituasjonen ber vi om at det benyttes hansker og benyttes eget utstyr og holder anbefalt avstand.

---11.05.2020---
Grunnet snøfall blir dugnad utsatt inntil videre. Dersom noen har mulighet og lyst, er det mulighet for å ta initiativ på egen hånd ved mulighet.

---

Styret minner om at det ikke lengre er tillatt å kaste rask/søppel i svartsekker i utplassert kontainer. Alle sekker som benyttes skal være gjennomsiktige. Styret anmoder om at dette overholdes.

----

På grunn av Covid-19, Korona-viruset, vil det inntil videre ikke være mulig å leie fellesrommet. Dette er i tråd med råd fra Helsedirektoratet (lenke)

----

Siden det nå opprettes ladepunkter på alle garasjeplassene i nær fremtid, skal dette anlegget benyttes for lading av elbil fremover. Beboere bes benytte mulighetene som ligger i felles ladeanlegg i garasjene. Bestillingsskjema for elbillader ligger på informasjonssiden og benyttes fra og med ferdigstillelse av anlegget..

Vaktmestertjenester

 

Servicesentralen Kattem UstUståsen 4
7082 KATTEM

72 59 42 60

 

Web: www.kattemust.no

 

Åpentider:
Mandag - Fredag 
07:00 - 15:00 
Lunsj (stengt) 11:30 - 12:00