Velkommen til Torvsletta borettslags websiderTorvsletta Borettslag er ett av seks borettslag på Kattem ca. 10 kilometer sør for Trondheim. 
Dagligvarebutikker, skoler, barnehager og Heimdal sentrum med flere servicetilbud er i gangavstand fra det ny-rehabiliterte borettslaget som består av 19 bygg med tilsammen 204 boenheter i rekkehus, svalganghus og lavblokker. 
   

Torvsletta Borettslag

Rypevegen 30
7082 Kattem
905 39 099

torvsletta@styrepost.no


Siste nytt

Torvsletta borettslag har inngått avtale med Trøndervask om renhold av fellesareal. Det betyr at Trøndervask vil foreta overflatevask av gulv og trapper i inngangsparti, kjellergang og tørkerom, vaskerom og trapper samt svalgang. Oppstart er 01.09.2021

Det betyr at den gamle ordningen med utførelse av fellesvask på rundgang mellom andelseierne opphører. Dette er i henhold til beslutning gjort i generalforsamling.

-------------------

Sykkelbodene er nå ferdig satt opp, av elever fra Ole Vig VGS sin tømrerlinje, for kun materialkostnad. Vi vil se på om det trengs mer utrustning innvendig etter hvert som de tas i bruk. Du bruker vanlig husnøkkel, husk å låse etter deg.

--------------------

Styret minner om at det ikke lengre er tillatt å kaste rask/søppel i svartsekker i utplassert kontainer. Alle sekker som benyttes skal være gjennomsiktige. Styret anmoder om at dette overholdes.

-------------------------------

Det er felles ladeanlegg for elbil i alle garasjene i Torvsletta. Du må selv kjøpe deg en lader av merket Zaptec Pro, og få denne installert i anlegget. Per nå har vi avtale med OneCO (tidligere Sønnico) til dette. Du eier selv laderen, og kan velge å selge denne med leiligheten eller ta den med deg til neste bolig. Prisen pr kWh er per nå satt til 1 krone, og betaling går via Charge365.no. Bestillingsskjema for elbillader ligger på informasjonssiden. Informasjon om hvordan du anskaffer/registrerer deg med lader finner du her.

Vaktmestertjenester

 

Servicesentralen Kattem UstUståsen 4
7082 KATTEM

72 59 42 60

 

Web: www.kattemust.no

 

Åpentider:
Mandag - Fredag 
07:00 - 15:00 
Lunsj (stengt) 11:30 - 12:00