Velkommen til Torvsletta borettslags websiderTorvsletta Borettslag er ett av seks borettslag på Kattem ca. 10 kilometer sør for Trondheim. 
Dagligvarebutikker, skoler, barnehager og Heimdal sentrum med flere servicetilbud er i gangavstand fra det ny-rehabiliterte borettslaget som består av 19 bygg med tilsammen 204 boenheter i rekkehus, svalganghus og lavblokker. 
   

Torvsletta Borettslag

Rypevegen 30
7082 Kattem
905 39 099

torvsletta@styrepost.no


Siste nytt

Styret ønsker å informere om at dekk ikke skal oppbevares i fellesareal/felles boder på grunn av fare for den ekstreme brannbelastning dette vil kunne medføre. Infoskriv kommer i postkasse.

-------------------

Da er grillsesongen endelig kommet til Trøndelag. I den forbindelse vil styret minne om aktsomhet ved oppbevaring av gass. Det er ikke tilrådelig å oppbevare gassbeholdere i kjeller, og bør stå i et rom med utlufting og ikke nære varmekilder. Se også her for mer informasjon. https://www.sikkerhverdag.no/gass/frakt-og-oppbevaring/gass-skal-ikke-oppbevares-i-kjelleren/

-------------------

Det gjøres en god jobb med utskifting til nytt nøkkelsystem. Minner om at nøklene er elektronisk, og om det er områder du skal ha tilgang til men der nøkkelen ikke virker, ta kontakt med styret på e-post så skal vi få kontaktet SKU sånn at de kan oppdatere tilgangen for deg. Minner også om at nøklene da må opptares ved å holdes foran en leser ved en fellesinngang, for eksempel ved Vipevegen 44, for at de skal virke. Husk også at ved vanlig bruk må nøkkelen føres bestemt inn i låsen og vris om med en gang, da strømmen til systemet skapes av selve nøkkelinnføringen. Det jobbes med å få en avtale for innlåsing ved mistet/glemt nøkkel gjennom vaktselskap. Dette må da hver beboer koste selv, og mer info kommer når dette er klart.

-------------------

På grunn av leveranseproblemer (brikkemangel, krig i Ukraina og utfordringer i verdenshandelen) anbefaler vi at du bestiller lader i GOD TID før du får din bil, for å sikre at du har lader klar til du trenger den! Hør med OneCo om dette før du bestiller.

Det er felles ladeanlegg for elbil i alle garasjene i Torvsletta. Du må selv kjøpe deg en lader av merket Zaptec Pro, og få denne installert i anlegget. Per nå har vi avtale med OneCO (tidligere Sønnico) til dette. Prisen ferdig montert av OneCo, er per nå på 20 750,-.

Du eier selv laderen, og kan velge å selge denne med leiligheten eller ta den med deg til neste bolig. Prisen pr kWh er per nå satt til 1 krone, og betaling går via Charge365.no. Bestillingsskjema for elbillader ligger på informasjonssiden. Informasjon om hvordan du anskaffer/registrerer deg med lader finner du her.
Vi fraråder å bruke andre installatører enn OneCO til å montere elbillader, da det har vist seg at det har blitt mye unødvendig problemer for beboere med tanke på å få laderen på nett og rett inngiftet i det totale systemet, og dertil vanskeligheter med å få ladet.

-------------------

Referat fra styremøte med nytt styre etter generalforsamling onsdag 4 mai 2022 ligger under "Styrereferater". Protokoll fra Generalforsamling onsdag 04 mai 2022 ligger også ute nå.

-------------------

Det er nye priser og nye rutiner for leie av fellesrommet. Se under "Nyttig Informasjon".

--------------------

Styret minner om at det ikke lengre er tillatt å kaste rask/søppel i svartsekker i utplassert kontainer. Alle sekker som benyttes skal være gjennomsiktige. Styret anmoder om at dette overholdes.

---------------------

Vaktmestertjenester

 

Servicesentralen Kattem UstUståsen 4
7082 KATTEM

72 59 42 60

 

Web: www.kattemust.no

 

Åpentider:
Mandag - Fredag 
07:00 - 15:00 
Lunsj (stengt) 11:30 - 12:00