Styret i Torvsletta Borettslag består av:

 

Leder: Bjørn Malvin Uthus

Nestleder: Toril Nilsen

Styremedlem, Utleie fellesrom: Eva Margrethe Bye

Styremedlem, web/IT: Kristian Nordtømme

Styremedlem, materialforvalter: Trond Morten Giske Johansen