Vedtekter, husordensregler og tilleggsinfo

Disse dokumentenes innhold bygger på borettslagsloven og er vedtatt på generalforsamlingen. 

Disse definerer premissene for hvordan borettslaget skal fungere.

 

 

Forskjellige offentlige dokumenter: