Styret i Torvsletta Borettslag består av:

 

Leder: Kristian Nordtømme

Nestleder: Eva Margrethe Bye

Styremedlem, Utleie fellesrom: Heidi Green

Styremedlem, web/IT og parkering: Magnus Tidemann Øyløkken

Styremedlem, materialforvalter: Trond Morten Giske Johansen