Alle som har plantet popcorn gress ute, må kaste dette i Hageavfalls containeren snarest. Det er ved flere tilfeller oppdaget Rotter som samler seg for å spise dette.

Mvh

Styret Torvsletta Borettslag